آجر http://ajorpare.mihanblog.com 2020-06-03T16:43:26+01:00 text/html 2015-11-10T06:58:24+01:00 ajorpare.mihanblog.com admin mo جدیدترین های مدل موی زنانه Latest Women's haircut http://ajorpare.mihanblog.com/post/26 <p style="text-align: center;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">جدیدترین های&nbsp;<a href="http://namakstan.ir/category/hair-style-swomen" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/hair-style-swomen"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>مدل موی زنانه</strong></span></a> Latest Women's haircut</span></strong><br></p><p style="text-align: center;">از جمله عوامل دیگر می توان به رنگ کردن، حاملگی، بیگودی های برقی، سشوار کشیدن های مکرر و قرار گرفتن زیاد در برابر نور خورشید اشاره کرد. به هر حال علت هرچه باشد در حال حاضر <strong>مو</strong> های بیچاره تان بد جوری به کمک نیاز دارند! تقریبا می توان صدای “کمک کنید”،”کمک کنید” آن ها را از انتهای به دو نیم شده هر یک از ۱۵۰۰۰۰ تار <strong>مو</strong> شنید. در این جا نکاتی را در مورد چگونگی نجات <strong>مو</strong> های خشک یاد آور می شویم.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33198 size-full" title="مدل مو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hair-style-swomen-7-namakstan.ir-4.jpg" alt="مدل مو 2015" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hair-style-swomen-7-namakstan.ir-4.jpg" height="500" width="500"></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">جدیدترین های&nbsp;<a href="http://namakstan.ir/category/hair-style-swomen" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/hair-style-swomen"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>مدل موی زنانه</strong></span></a> Latest Women's haircut</span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33199 size-full" title="مدل مو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hair-style-swomen-7-namakstan.ir-5.jpg" alt="مدل موی کوتاه" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hair-style-swomen-7-namakstan.ir-5.jpg" height="500" width="500"></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">جدیدترین های&nbsp;<a href="http://namakstan.ir/category/hair-style-swomen" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/hair-style-swomen"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>مدل موی زنانه</strong></span></a> Latest Women's haircut</span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33200 size-full" title="مدل مو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hair-style-swomen-7-namakstan.ir-6.jpg" alt="مدل موی جمع" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hair-style-swomen-7-namakstan.ir-6.jpg" height="500" width="500"></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">جدیدترین های&nbsp;<a href="http://namakstan.ir/category/hair-style-swomen" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/hair-style-swomen"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>مدل موی زنانه</strong></span></a> Latest Women's haircut</span></strong></p> text/html 2015-10-11T11:13:56+01:00 ajorpare.mihanblog.com admin mo شعر زیبا و فال حافظ اصل برای امروز http://ajorpare.mihanblog.com/post/25 <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>شعر زیبا و فال حافظ اصل برای امروز</strong></span><br></p><p style="text-align: center;">گرچه به داشتن روابط اجتماعی خوب شناخته شده اید، اکنون نیز موقعیت آن فراهم شده تا بیشتر از آن بهره ببرید.</p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-150459" title="کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/473717648-parsnaz-ir.jpg" alt="کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس" data-mce-src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/473717648-parsnaz-ir.jpg" height="300" width="450"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;">شعر زیبا و فال حافظ اصل برای امروز</span></p><p style="text-align: center;"> اما باید پرانرژی بودن خود را خوب کنترل کنید که می تواند شخص مهمی را برنجاند.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;">شعر زیبا و فال حافظ اصل برای امروز</span></p><p style="text-align: center;"> نشاط خود را خیلی نشان ندهید اما متعادل رفتار کنید.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;">شعر زیبا و فال حافظ اصل برای امروز</span></p><p style="text-align: center;"> امروز مودب بودن به این معنی نیست که سکوت کنید بلکه باید بدانید که چه چیزی درست است که بگویید، چقدر صحبت کنید و چه موقع آن را قطع کنید.&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;">شعر زیبا و فال حافظ اصل برای امروز</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;"><img class="alignnone size-full wp-image-150460" title="کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/624134607-parsnaz-ir.jpg" alt="کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس" data-mce-src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/624134607-parsnaz-ir.jpg" height="300" width="450"></span></p><p style="text-align: center;"> فال حافظ امروز :&nbsp; شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش***که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;">شعر زیبا و فال حافظ اصل برای امروز</span></p><p style="text-align: center;">سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش***مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;">شعر زیبا و فال حافظ اصل برای امروز</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;"><img class="alignnone size-full wp-image-150462" title="کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس" src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1098625871-parsnaz-ir.jpg" alt="کویری به مانند تابلو نقاشی +عکس" data-mce-src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/12/1098625871-parsnaz-ir.jpg" height="300" width="450"></span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/fall-hafez" data-mce-href="http://namakstan.ir/fall-hafez"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;"><strong>فال حافظ اصل</strong></span></a>&nbsp;&nbsp; </p><p style="text-align: center;">تعبیر: از فرصتی که داری استفاده کن وگرنه کسی دیگر از این فرصت سود می برد. </p><p style="text-align: center;"><span data-mce-style="color: #008080;" style="color: rgb(0, 128, 128);">شعر زیبا و فال حافظ اصل برای امروز</span></p><p style="text-align: center;">به زیردستان خود هم توجه کن. اگر در عین مفام و ثروت، به زیردستان محبت کردی مردی. دامی برایت گسترده اند.</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;"><strong>شعر زیبا و فال حافظ اصل برای امروز</strong></span></p><p><br></p> text/html 2015-10-05T08:55:13+01:00 ajorpare.mihanblog.com admin mo عکس دسته جمعی از رضا ناجی ، علی مسعودی و الهام حمیدی http://ajorpare.mihanblog.com/post/24 <p style="text-align: center;">عکس دسته جمعی از رضا ناجی ، علی مسعودی و الهام حمیدی</p> <p style="text-align: center;">علی مشهدی با انتشار این تصویر نوشت : برنامه سیمای خانواده با سركار خانم حمیدی عزیز و عمو رضا ناجی</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/ali-masoudi-2.html"><img class="aligncenter wp-image-34329 size-full" title="علی مسعودی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/10/ali-masoudi-2-namakstan.ir-5.jpg" alt="علی مسعودی , بیوگرافی علی مسعودی , اینستاگرام علی مسعودی , همسر علی مشهدی , عکس علی مسعودی , زندگینامه علی مشهدی , زن علی مسعودی , فرزند علی مسعودی" height="500" width="500"></a></p> <h1 style="text-align: center;">عکس های دیده نشده <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/ali-masoudi-2.html">علی مسعودی</a></span></h1> text/html 2015-09-28T07:57:04+01:00 ajorpare.mihanblog.com admin mo حنانه شهشهانی فیس بوك http://ajorpare.mihanblog.com/post/23 <h2 style="text-align: center;">حنانه شهشهانی فیس بوك</h2> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33853 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hananeh-shahshahani-3-namakstan.ir-1.jpg" alt="عکس های دیده نشده حنانه شهشهانی + بیوگرافی کامل , حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <p style="text-align: center;"><strong>نمکستان</strong> » در این مطلب می توانید با بازیگر خوب کشورمان <strong><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></strong> بیشتر آشنا شوید ، در ادامه با ما همراه باشید<span id="more-33852"></span><span id="more-33669"></span><span id="more-33507"></span><span id="more-33155"></span><span id="more-33105"></span><span id="more-32991"></span></p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی حنانه شهشهانی</span></p> <p style="text-align: center;">حنانه شهشهانی متولد ۴ اسفند ۱۳۶۸ بازیگر سینما و تلویزیون است. وی در رشته موسیقی تحصیل کرده است و ویولن ساز تخصصی اوست.</p> <p style="text-align: center;">اولین بار در ۴ سالگی در سریال ”شلیک نهایی” بازی کرده و بعد از آن چند کار کودک با آقای شاپور قریب داشته است. بعد از این فعالیت‌ها چند سالی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته و در سن ۱۶ سالگی به ایران بازگشته و اولین کارش فیلم سینمایی زاگرس بود.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">فیلم های سینمایی حنانه شهشهانی</span></span></p> <ul><li style="text-align: right;">حرفه‌ای‌ها (۱۳۸۸)</li><li style="text-align: right;">میم مثل مادر (۱۳۸۵)</li><li style="text-align: right;">زاگرس (۱۳۸۴)</li></ul> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">مجموعه های تلویزیونی حنانه شهشهانی</span></span></p> <ul><li style="text-align: right;">جاودانگی (۱۳۹۰)</li><li style="text-align: right;">ترانه مادری (۱۳۸۷)</li><li style="text-align: right;">مثل هیچ‌کس (۱۳۸۷)</li><li style="text-align: right;">یک مشت پر عقاب (۱۳۸۶)</li><li style="text-align: right;">کلاه پهلوی (۱۳۸۳-۱۳۹۰)</li><li style="text-align: right;">شلیک نهایی (۱۳۷۳)</li></ul> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">تله فیلم های حنانه شهشهانی</span></p> <ul><li style="text-align: right;">پروانه‌ها (۱۳۸۸)</li><li style="text-align: right;">بلند گریه کن (۱۳۸۴)</li></ul> </blockquote> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">عکس کودکی حنانه شهشهانی</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-29311 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/hananeh-shahshahani-namakstan.ir-2.jpg" alt="حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">عکس</span></strong> <strong><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></strong> در نمایی از یک برنامه تلویزیونی در شبکه دو سیما</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33854 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hananeh-shahshahani-3-namakstan.ir-2.jpg" alt="حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></strong> با انتشار این تصویر نوشت : با افتخار از اساتیدم هر روز بیشتر اموختم سریال یک مشت پر عقاب روزهای شیرینی که خیلی تند گذشت ومن به شدت دلتنگشم.</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33855 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hananeh-shahshahani-3-namakstan.ir-3.jpg" alt="حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></strong> با انتشار این تصویر نوشت : فلش بک به مثل هیچکس دفتر آقای ضرغامی</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33856 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hananeh-shahshahani-3-namakstan.ir-4.jpg" alt="حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <p style="text-align: center;">عکس جالب <strong><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></strong> و <span style="color: #ff0000;"><strong>نادر سلیمانی</strong></span> در نمایی از سریال کلاه پهلوی</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33857 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hananeh-shahshahani-3-namakstan.ir-5.jpg" alt="حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <h1 style="text-align: center;">عکس های دیده نشده <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></span> + بیوگرافی کامل</h1> text/html 2015-09-21T10:42:00+01:00 ajorpare.mihanblog.com admin mo بیوگرافی امیر مهدی ژوله http://ajorpare.mihanblog.com/post/22 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;">عکس های دیده نشده <a href="http://namakstan.ir/amir-mehdi-jule.html"><span style="color: #ff0000;">امیرمهدی ژوله</span></a> + بیوگرافی</h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/amir-mehdi-jule.html" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-33333 size-full" title="امیرمهدی ژوله" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/amir-mehdi-jule-namakstan.ir-1.jpg" alt="عکس های دیده نشده امیرمهدی ژوله + بیوگرافی امیرمهدی ژوله , بیوگرافی امیرمهدی ژوله , اینستاگرام امیرمهدی ژوله , عکس امیرمهدی ژوله , زندگینامه امیرمهدی ژوله" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong>نمکستان</strong> » در این مطلب می توانید با نویسنده خوب کشورمان <a href="http://namakstan.ir/amir-mehdi-jule.html"><strong><span style="color: #ff0000;">امیرمهدی ژوله</span></strong></a> بیشتر آشنا شوید ، در ادامه با ما همراه باشید<span id="more-33332"></span><span id="more-32991"></span></p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/amir-mehdi-jule.html">بیوگرافی امیرمهدی ژوله</a></span></p> <p style="text-align: center;">امیرمهدی ژوله متولد ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ تهران روزنامه نگار ، نویسنده و سردبیر اسبق چلچراغ و همچنین از نویسندگان سریال‌های طنز مهران مدیری می‌باشد.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/amir-mehdi-jule.html">آثار امیرمهدی ژوله</a></span></p> <ul><li style="text-align: right;">پاورچین (۱۳۸۱)</li><li style="text-align: right;">نقطه چین (۱۳۸۲–۸۳)</li><li style="text-align: right;">کمربندها را ببندیم (۱۳۸۳)</li><li style="text-align: right;">زندگی به شرط خنده (۱۳۸۴)</li><li style="text-align: right;">شب‌های برره (۱۳۸۴)</li><li style="text-align: right;">باغ مظفر (۱۳۸۵)</li><li style="text-align: right;">گنج مظفر (۱۳۸۶)</li><li style="text-align: right;">مرد هزارچهره (۱۳۸۷)</li><li style="text-align: right;">مرد دوهزارچهره (۱۳۸۸)</li><li style="text-align: right;">قهوه تلخ (۱۳۸۹–۹۱)</li><li style="text-align: right;">ویلای من (۱۳۹۱–۹۲)</li><li style="text-align: right;">شوخی کردم (۱۳۹۲)</li><li style="text-align: right;">در حاشیه (۱۳۹۳)</li></ul> </blockquote> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/category/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8"><strong>عکس</strong></a></span> <strong><span style="color: #ff0000;">امیر مهدی ژوله</span></strong> و حریفش <a href="http://namakstan.ir/new-photos-amin-hayai-2.html"><strong><span style="color: #ff0000;">امین حیایی</span></strong></a> در مسابقه خنداننده ی برتر برنامه خندوانه</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/amir-mehdi-jule.html"><img class="aligncenter wp-image-33334 size-full" title="امیرمهدی ژوله" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/amir-mehdi-jule-namakstan.ir-2.jpg" alt="امیرمهدی ژوله , بیوگرافی امیرمهدی ژوله , اینستاگرام امیرمهدی ژوله , عکس امیرمهدی ژوله , زندگینامه امیرمهدی ژوله" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>امیر مهدی ژوله</strong></span> در کنار کارگردان مطرح طنز <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/mehran-modiri.html">مهران مدیری</a></span></strong> پشت صحنه مجموعه شوخی کردم</p> <p style="text-align: center;">امیرمهدی ژوله با انتشار این تصویر نوشت : من و اقامون مدیری و اقامون نیكلسون پشت صحنه مجموعه شوخی كردم عكس از سینا نورمحمد توضیح ضروری:من نفر اول از سمت راست هستم</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/amir-mehdi-jule.html"><img class="aligncenter wp-image-33335 size-full" title="امیرمهدی ژوله" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/amir-mehdi-jule-namakstan.ir-3.jpg" alt="امیرمهدی ژوله , بیوگرافی امیرمهدی ژوله , اینستاگرام امیرمهدی ژوله , عکس امیرمهدی ژوله , زندگینامه امیرمهدی ژوله" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>امیرمهدی ژوله</strong></span> و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/houman-haji-abdollahi-2.html">هومن حاج عبدالهی</a></span></strong> در نمایی از برنامه خندوانه <a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><span style="color: #ff0000;"><strong>رامبد جوان</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/amir-mehdi-jule.html"><img class="aligncenter wp-image-33336 size-full" title="امیرمهدی ژوله" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/amir-mehdi-jule-namakstan.ir-4.jpg" alt="امیرمهدی ژوله , بیوگرافی امیرمهدی ژوله , اینستاگرام امیرمهدی ژوله , عکس امیرمهدی ژوله , زندگینامه امیرمهدی ژوله" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">ژوله با انتشار این تصویر نوشت : این هم حسن ختام برنامه امشب. ایتم های بازجویی مجموعه شوخی كردم رو یادتونه؟اینا همه خالقین اون ایتم اند.از راست سام نوری :بازجو.من :نویسنده. <a href="http://namakstan.ir/mehran-modiri.html"><strong><span style="color: #ff0000;">مهران مدیری</span></strong></a> :كارگردان و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/mehran-ghafourian.html">مهران غفوریان</a></span></strong> :متهم …خیلی ایتم باحالی بود هم موقع نوشتنش خوش میگذشت،هم ضبطش،هم پخشش…</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/amir-mehdi-jule.html"><img class="aligncenter wp-image-33337 size-full" title="امیرمهدی ژوله" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/amir-mehdi-jule-namakstan.ir-5.jpg" alt="امیرمهدی ژوله , بیوگرافی امیرمهدی ژوله , اینستاگرام امیرمهدی ژوله , عکس امیرمهدی ژوله , زندگینامه امیرمهدی ژوله" height="500" width="500"></a></p> <h1 style="text-align: center;">عکس های دیده نشده <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/amir-mehdi-jule.html">امیرمهدی ژوله</a></span> + بیوگرافی</h1> </div> text/html 2015-09-17T09:55:18+01:00 ajorpare.mihanblog.com admin mo عکس های دیده نشده حمید فرخ نژاد + بیوگرافی http://ajorpare.mihanblog.com/post/21 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;">عکس های دیده نشده <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html">حمید فرخ نژاد</a></span> + بیوگرافی</h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-33140 size-full" title="حمید فرخ نژاد" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hamid-farokhnezhad-4-namakstan.ir-1.jpg" alt="عکس های دیده نشده حمید فرخ نژاد + بیوگرافی حمید فرخ نژاد,اینستاگرام حمید فرخ نژاد,تصاویر حمید فرخ نژاد" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong>نمکستان</strong> » در این مطلب می توانید با بازیگر خوب کشورمان <a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><span style="color: #ff0000;"><strong>حمید فرخ نژاد</strong></span></a> بیشتر آشنا شوید ، در ادامه با ما همراه باشید<span id="more-33105"></span><span id="more-32991"></span></p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی حمید فرخ نژاد</span></a></p> <p style="text-align: center;">حمید فرخ‌نژاد متولد ۱۳۴۸ در آبادان بازیگر ، فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینما و تلویزیون است. او تحصیل‌کرده رشته کارگردانی تئاتر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. فرخ‌نژاد فعالیت خود را در سینما به عنوان دستیار کارگردان آغاز کرد. در سال ۱۳۶۹ با بازی در فیلم در کوچه‌های عشق ساخته خسرو سینایی بازیگری را در سینما آغاز کرد.</p> <p style="text-align: center;">در سال ۱۳۷۸ بازی در فیلم عروس آتش که دومین فیلم کارنامه سینمایی‌اش بود آغاز درخشش او در سینما به حساب می‌آید. بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در هجدهمین جشنواره فیلم فجر برایش به همراه آورد. فیلمنامه این فیلم که توسط فرخ‌نژاد و سینایی بود نیز سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را نیز برایش به همراه آورد.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بازیگری <a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html">حمید فرخ نژاد</a> در سینما</span></p> <ul><li style="text-align: right;">۱۳۶۹ در کوچه‌های عشق (خسرو سینایی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۷۸ عروس آتش (خسرو سینایی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۰ ارتفاع پست (ابراهیم حاتمی‌کیا)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۱ تب (رضا کریمی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۳ به رنگ ارغوان (ابراهیم حاتمی‌کیا)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۳ طبل بزرگ زیر پای چپ (کاظم معصومی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۴ صحنه جرم، ورود ممنوع (ابراهیم شیبانی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۴ چهارشنبه سوری (اصغر فرهادی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۶ حقیقت گمشده (محمد احمدی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۶ آتشکار (محسن امیریوسفی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۷ پوسته (مصطفی آل احمد)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۷ پوست موز (علی عطشانی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۷ حریم (سیدرضا خطیبی سرابی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۸ همبازی (غلامرضا رمضانی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۸ شب واقعه (شهرام اسدی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۸ بیداری رویاها (محمدعلی باشه آهنگر)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۸ دموکراسی تو روز روشن (علی عطشانی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۸ شکلات داغ (حامد کلاهداری)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۸ در انتظار معجزه (رسول صدرعاملی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۹ چرخ و فلک (بهرام بهرامیان)</li><li style="text-align: right;">۱۳۹۰ گشت ارشاد (سعید سهیلی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۹۰ روزهای زندگی (پرویز شیخ‌طادی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۹۰ دوباره با هم (روزبه حیدری)</li><li style="text-align: right;">۱۳۹۰ زندگی خصوصی آقا و خانم میم (روح‌الله حجازی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۹۱ استرداد (فیلم ۱۳۹۰) (علی غفاری)</li><li style="text-align: right;">۱۳۹۱ زندگی مشترک اقای محمودی و بانو (روح الله حجازی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۹۱ بشارت به یک شهروند هزاره سوم(محمدهادی کریمی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۹۲ مردن به وقت شهریور(هاتف علیمردانی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۹۲ پرواز زنبورها(حامد امرایی)</li><li style="text-align: right;">۱۳۹۴ یاسین(حامد امرایی)</li></ul> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">نویسندگی ، کارگردانی و تولید <a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html">حمید فرخ نژاد</a> در سینما</span></p> <ul><li style="text-align: right;">۱۳۷۶ کوچه پاییز (خسرو سینایی) – مدیر تولید</li><li style="text-align: right;">۱۳۷۸ عروس آتش (خسرو سینایی) – فیلمنامه‌نویس</li><li style="text-align: right;">۱۳۷۹ سفر سرخ – فیلمنامه‌نویس و کارگردان</li></ul> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">مجموعه‌های تلویزیونی <a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html">حمید فرخ نژاد</a></span></p> <ul><li style="text-align: right;">۱۳۸۹ گمشده – – بازیگر مهمان</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۹ حبیب – (داریوش یاری) – تله فیلم</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۹ قلب یخی – (محمدحسین لطیفی) – بازیگر</li><li style="text-align: right;">۱۳۸۶ حلقه سبز – (ابراهیم حاتمی‌کیا) – بازیگر</li><li style="text-align: right;">۱۳۷۸ آغوشهای خالی – (وحید نیکخواه آزاد) – بازیگر</li></ul> </blockquote> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-3.html"><strong><span style="color: #ff0000;">حمید فرخ نژاد و پسرش فربد</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><img class="wp-image-32483 size-full alignnone" title="حمید فرخ نژاد" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hamid-farokhnezhad-3-namakstan.ir-2.jpg" alt="حمید فرخ نژاد,عکس حمید فرخ نژاد,بیوگرافی حمید فرخ نژاد" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><span style="color: #ff0000;"><strong>حمید فرخ نژاد</strong></span></a> در کنار <strong>بهرام رادان</strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><span style="color: #ff0000;"><strong>حمید فرخ نژاد</strong></span></a> با انتشار این تصویر نوشت : با بهرام ، درو و علی عزیز</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><img class="aligncenter wp-image-33141 size-full" title="حمید فرخ نژاد" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hamid-farokhnezhad-4-namakstan.ir-2.jpg" alt="حمید فرخ نژاد,عکس حمید فرخ نژاد,بیوگرافی حمید فرخ نژاد" height="374" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس جدید <a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><span style="color: #ff0000;"><strong>حمید فرخ نژاد</strong></span></a> در کنار کارگردان سرشناس <strong><span style="color: #ff0000;">اصغر فرهادی</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><img class="aligncenter wp-image-33142 size-full" title="حمید فرخ نژاد" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hamid-farokhnezhad-4-namakstan.ir-3.jpg" alt="حمید فرخ نژاد,عکس حمید فرخ نژاد,بیوگرافی حمید فرخ نژاد" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس <a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><span style="color: #ff0000;"><strong>حمید فرخ نژاد</strong></span></a> بازیگر مشهور در کنار <span style="color: #ff0000;"><strong>بابک حمیدیان</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><img class="aligncenter wp-image-33143 size-full" title="حمید فرخ نژاد" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hamid-farokhnezhad-4-namakstan.ir-4.jpg" alt="حمید فرخ نژاد,عکس حمید فرخ نژاد,بیوگرافی حمید فرخ نژاد" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8"><span style="color: #ff0000;"><strong>عکس</strong></span></a> جالب و صمیمانه <a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><strong><span style="color: #ff0000;">حمید فرخ نژاد</span></strong></a> در کنار <strong><span style="color: #ff0000;">پیمان معادی</span></strong> بازیگر بین المللی</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><img class="aligncenter wp-image-33144 size-full" title="حمید فرخ نژاد" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hamid-farokhnezhad-4-namakstan.ir-5.jpg" alt="حمید فرخ نژاد,عکس حمید فرخ نژاد,بیوگرافی حمید فرخ نژاد" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس <a href="http://namakstan.ir/new-photos-niki-karimi.html"><strong><span style="color: #ff0000;">نیکی کریمی</span></strong></a> و <a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><strong><span style="color: #ff0000;">حمید فرخ نژاد</span></strong></a> در نمایی از فیلم سینمایی همبازی</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html"><img class="aligncenter wp-image-33145 size-full" title="حمید فرخ نژاد" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hamid-farokhnezhad-4-namakstan.ir-6.jpg" alt="حمید فرخ نژاد,عکس حمید فرخ نژاد,بیوگرافی حمید فرخ نژاد" height="500" width="500"></a></p> <h1 style="text-align: center;">عکس های دیده نشده <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/hamid-farokhnezhad-4.html">حمید فرخ نژاد</a></span> + بیوگرافی</h1> </div> text/html 2015-09-13T12:40:51+01:00 ajorpare.mihanblog.com admin mo عکس های رامبد جوان http://ajorpare.mihanblog.com/post/20 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;">عکس های رامبد جوان</h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-29164 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/06/rambod-javan-3-namakstan.ir-1.jpg" alt="عکس های دیده نشده رامبد جوان + بیوگرافی کامل" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong>نمکستان</strong> : در این پست <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/category/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8"><strong>عکس</strong></a></span> های منتشر شده در صفحات اجتماعی <a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><span style="color: #ff0000;"><strong>رامبد جوان</strong></span></a> بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید<span id="more-29162"></span><span id="more-29122"></span><span id="more-29076"></span><span id="more-29007"></span><span id="more-28956"></span><span id="more-28862"></span><span id="more-28262"></span></p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی رامبد جوان</span></a></p> <p style="text-align: center;">رامبد جوان متولد ۱ دی ۱۳۵۰ تهران بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، کارگردان و مجری تلویزیون است.رامبد جوان در اول دی ماه سال ۱۳۵۰ از خانواده‌ای سنتی در تهران با اصالت آذری زاده شد. روند شروع به کار هنری او به ترتیب در تئاتر، تلویزیون و سینما بوده است. او در یازده فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته‌است.</p> <p style="text-align: center;">وی در یک قسمت از مجموعه تلویزیونی پرطرفدار همسران نقش کوتاهی داشت و همین باعث حضور پررنگ وی در مجموعه تلویزیونی خانه سبز در نقش «فرید صباحی» شد. نقش‌هایی که جوان در سینما و تلویزیون ایفا می‌کند بیشتر جنبه طنز دارد. رامبد جوان در ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ با سحر دولتشاهی ازدواج کرد و در ۱۳۹۳ از وی جدا شد.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html">رامبد جوان</a> در سینما</span></p> <ul><li style="text-align: right;">آزادی مشروط</li><li style="text-align: right;">آذر، شهدخت، پرویز و دیگران</li><li style="text-align: right;">نیکان و بچه غول</li><li style="text-align: right;">گناهکاران</li><li style="text-align: right;">آزمایشگاه</li><li style="text-align: right;">دختر شاه پریون</li><li style="text-align: right;">دیو و دلبر</li><li style="text-align: right;">ورود آقایان ممنوع</li><li style="text-align: right;">پسر آدم، دختر حوا</li><li style="text-align: right;">شبی در تهران</li><li style="text-align: right;">جعبه موسیقی</li><li style="text-align: right;">زن بدلی</li><li style="text-align: right;">سوغات فرنگ</li><li style="text-align: right;">نسل جادویی</li><li style="text-align: right;">اسپاگتی در هشت دقیقه</li><li style="text-align: right;">مکس</li><li style="text-align: right;">صورتی</li><li style="text-align: right;">سیندرلا</li><li style="text-align: right;">مومیایی ۳</li><li style="text-align: right;">کمکم کن</li><li style="text-align: right;">پشت دیوار شب</li></ul> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html">رامبد جوان</a> در تلویزیون</span></p> <ul><li style="text-align: right;">آزادی مشروط</li><li style="text-align: right;">آذر، شهدخت، پرویز و دیگران</li><li style="text-align: right;">نیکان و بچه غول</li><li style="text-align: right;">گناهکاران</li><li style="text-align: right;">آزمایشگاه</li><li style="text-align: right;">دختر شاه پریون</li><li style="text-align: right;">دیو و دلبر</li><li style="text-align: right;">ورود آقایان ممنوع</li><li style="text-align: right;">پسر آدم ، دختر حوا</li><li style="text-align: right;">شبی در تهران</li><li style="text-align: right;">جعبه موسیقی</li><li style="text-align: right;">زن بدلی</li><li style="text-align: right;">سوغات فرنگ</li><li style="text-align: right;">نسل جادویی</li><li style="text-align: right;">اسپاگتی در هشت دقیقه</li><li style="text-align: right;">مکس</li><li style="text-align: right;">صورتی</li><li style="text-align: right;">سیندرلا</li><li style="text-align: right;">مومیایی ۳</li><li style="text-align: right;">کمکم کن</li><li style="text-align: right;">پشت دیوار شب</li></ul> </blockquote> <p style="text-align: center;">رامبد جوان در کنار <a href="http://namakstan.ir/jenab-khan.html"><strong><span style="color: #ff0000;">جناب خان</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><img class="aligncenter wp-image-28103 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/06/rambod-javan-namakstan.ir-2.jpg" alt="رامبد جوان , بیوگرافی رامبد جوان , اینستاگرام رامبد جوان , عکس رامبد جوان , زندگینامه رامبد جوان" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-5.html"><strong><span style="color: #ff0000;">عکس رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><strong>رامبد جوان</strong></a></span> با انتشار این تصویر نوشت : همین الان هفدمین جشن خانه سینما</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><img class="aligncenter wp-image-32839 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/rambod-javan-7-namakstan.ir-2.jpg" alt="رامبد جوان , بیوگرافی رامبد جوان , اینستاگرام رامبد جوان , عکس رامبد جوان , زندگینامه رامبد جوان" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس های دیده نشده و بیوگرافی کامل <strong>رامبد جوان</strong> بازیگر و مجری</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><img class="aligncenter wp-image-29166 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/06/rambod-javan-3-namakstan.ir-3.jpg" alt="رامبد جوان , بیوگرافی رامبد جوان , اینستاگرام رامبد جوان , همسر رامبد جوان" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس های دیده نشده و بیوگرافی کامل <strong>رامبد جوان</strong> بازیگر و مجری</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><img class="aligncenter wp-image-29167 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/06/rambod-javan-3-namakstan.ir-4.jpg" alt="رامبد جوان , بیوگرافی رامبد جوان , اینستاگرام رامبد جوان , همسر رامبد جوان" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس های دیده نشده و بیوگرافی کامل <strong>رامبد جوان</strong> بازیگر و مجری</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><img class="aligncenter wp-image-29168 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/06/rambod-javan-3-namakstan.ir-5.jpg" alt="رامبد جوان , بیوگرافی رامبد جوان , اینستاگرام رامبد جوان , همسر رامبد جوان" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس های دیده نشده و بیوگرافی کامل <strong>رامبد جوان</strong> بازیگر و مجری</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><img class="aligncenter wp-image-29169 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/06/rambod-javan-3-namakstan.ir-6.jpg" alt="رامبد جوان , بیوگرافی رامبد جوان , اینستاگرام رامبد جوان , همسر رامبد جوان" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس های دیده نشده و بیوگرافی کامل <strong>رامبد جوان</strong> بازیگر و مجری</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><img class="aligncenter wp-image-29170 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/06/rambod-javan-3-namakstan.ir-7.jpg" alt="رامبد جوان , بیوگرافی رامبد جوان , اینستاگرام رامبد جوان , همسر رامبد جوان" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس های دیده نشده و بیوگرافی کامل <strong>رامبد جوان</strong> بازیگر و مجری</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><img class="aligncenter wp-image-29171 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/06/rambod-javan-3-namakstan.ir-8.jpg" alt="رامبد جوان , بیوگرافی رامبد جوان , اینستاگرام رامبد جوان , همسر رامبد جوان" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس های دیده نشده و بیوگرافی کامل <strong>رامبد جوان</strong> بازیگر و مجری</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html"><img class="aligncenter wp-image-29172 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/06/rambod-javan-3-namakstan.ir-9.jpg" alt="رامبد جوان , بیوگرافی رامبد جوان , اینستاگرام رامبد جوان , همسر رامبد جوان" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس های دیده نشده و بیوگرافی کامل <strong>رامبد جوان</strong> بازیگر و مجری</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8"><img class="aligncenter wp-image-29173 size-full" title="رامبد جوان" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/06/rambod-javan-3-namakstan.ir-10.jpg" alt="عکس های خفن از بازیگران ایرانی و خارجی ، سوژه های داغ روز عکس بازیگران" height="500" width="500"></a></p> <h1 style="text-align: center;">عکس های دیده نشده <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/rambod-javan-3.html">رامبد جوان</a></span> + بیوگرافی کامل</h1> </div> text/html 2015-08-09T22:40:19+01:00 ajorpare.mihanblog.com admin mo خرید و فروش دزدگیر پدالی http://ajorpare.mihanblog.com/post/19 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><div class="entry clearfix"><center><h2 style="text-align: center;"><span style="font-weight: normal;" lang="fa"><strong><span style="color: #000000;">خرید و فروش دزدگیر پدالی</span></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow">قیمت دزد گیر پدالی Door Stoper</a>,فروشگاه دزد گیر پدالی Door Stoper,فروش دزد گیر پدالی Door Stoper,<a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow">فروش اینترنتی دزد گیر پدالی Door Stoper</a>,فروش آنلاین دزد گیر پدالی Door Stoper,خرید دزد گیر پدالی Door Stoper,<a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow">خرید اینترنتی دزد گیر پدالی Door Stoper</a>,خرید پستی دزد گیر پدالی Door Stoper,خرید ارزان دزد گیر پدالی Door Stoper,خرید آنلاین دزد گیر پدالی Door Stoper,خرید نقدی دزد گیر پدالی Door Stoper,خرید و فروش دزد گیر پدالی Door Stoper,<a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow">فروشگاه رسمی دزد گیر پدالی Door Stoper</a>,فروشگاه اصلی دزد گیر پدالی Door Stoper,<a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow">بهترین دزد گیر پدالی Door Stoper</a>,،فروشگاه دزد گیر پدالی Door Stoper,<a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> دزد گیر پدالی Door Stoper,دزد گیر پدالی Door Stoper جدید,خرید دزد گیر پدالی Door Stoper جدید,<a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow">خرید اینترنتی دزد گیر پدالی Door Stoper جدید</a>,خرید پستی دزد گیر پدالی Door Stoper جدید,خرید ارزان دزد گیر پدالی Door Stoper جدید,<a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow">خرید با تخفیف دزد گیر پدالی Door Stoper</a>,دزد گیر پدالی Door Stoper اصل,خرید دزد گیر پدالی Door Stoper اصل,<a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow">خرید اینترنتی دزد گیر پدالی Door Stoper اصل</a>,خرید پستی دزد گیر پدالی Door Stoper اصل,فروش دزد گیر پدالی Door Stoper اصل,<a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow">نحوه کارکرد دزد گیر پدالی Door Stoper</a></span><br> </strong></p> <p style="text-align: center;">با خرید محصول&nbsp;<strong>دزد گیر پدالی Door Stope</strong> در قرعه کشی مخصوص این محصول در <strong><a href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> شرکت کنید و برنده شوید.</p> <div style="text-align: center;"> <p>&nbsp;این قرعه کشی در صورت فروش 1000 محصول سالم صورت می گیرد.</p> <p>جوایز:</p> <p>نفر اول: 150 هزار تومان خرید رایگان از فروشگاه</p> <p>نفر دوم : 100 هزار تومان خرید رایگان از فروشگاه</p> <p>نفر سوم : 50 هزار تومان خرید رایگان از فروشگاه</p> </div> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><span style="color: #0099cc;">دزدگیر پادری – Door Stop Alarm</span></p> <p><b><span style="color: #660099;">دزدگیری کوچک و بسیار کارآمد</span></b></p> <p><b><span style="color: #660099;">دارای سنسورهای مغناطیسی بسیار حساس و صدای آژیر بسیار بلند</span></b></p> <p><b><span style="color: #ff0066;">با باز شدن درب، پنجره و … صدای آژیر دستگاه بلافاصله بلند شده و درب یا پنجره باز نخواهد شد</span></b></p> <p><b><span style="color: #ff0000;">مناسب برای تمام افرادی که می خواهند از ورود اشخاص به داخل منزل یا اتاق جلوگیری کنند …</span></b></p> <p><img src="http://www.takshop91.biz/uploads/1714_1439050839.jpg" alt=""></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span>20000 تومان</strong></p> <div style="text-align: center;" align="center"> دزدگیر<br> پادری Door Stop Alarm وسیله ای جدید و کاربردی است برای تمام کسانی که می<br> خواهند از دزدی های منازل، مغازه ها، ادارات و … در امان باشند. این<br> دزدگیر قابل استفاده با باتری می باشد، استفاده از پادری دزدگیر بسیار ساده<br> و راحت است و هیچ تخصصی نمی خواهد، تنها آن را روی سنسور مورد نظر تنظیم<br> نمایید و پشت درب، پنجره و … قرار دهید، این وسیله به محض باز شدن درب یا<br> پنجره روی زمین ثابت شده و نه تنها اجازه ورود شخص را به داخل نمی دهد،<br> بلکه بلافاصله صدای آژیر آن بلند شده و شما می توانید اقدامات لازم برای<br> جلوگیری از ورود افراد غریبه را انجام دهید، سنسور های مغناطیسی بسیار حساس<br> و قابل تنظیم و صدای آژیر بسیار بلند آن، این محصول را از دیگر محصولات<br> مشابه متمایز می نماید. <p><img src="http://www.takshop91.biz/uploads/1714_1439056368.jpg" alt=""></p></div> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span>20000 تومان</strong></p> <div style="text-align: center;" align="center"> پادری<br> دزدگیر به امنیت شما در منزل در مواقعی که خواب هستید یا اینکه تنها<br> هستید کمک می کند. به محض اینکه کسی بخواهد در را باز کند این دستگاه آژیر<br> بلند ممتد می کشد و روی زمین ثابت می شود تا درب باز نشده و از ورود شخص<br> جلوگیری می کند. همچنین این دستگاه وسیله ای کارآمد برای زمانی است که شما<br> در منزل نیستید. با قرار دادن این دستگاه پشت درب اصلی منزلتان می توانید<br> امنیت منزل را تا حد زیادی افزایش دهید، زیرا زمانی که درب منزل باز شده<br> دستگاه درب را نگه خواهد داشت و صدای آژیر آن که بسیار بلند هم می باشد کار<br> را برای ورود مشکل خواهد کرد … <p><img src="http://www.takshop91.biz/uploads/1714_1439058524.jpg" alt=""></p></div> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span>20000 تومان</strong></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <span style="color: #ff0000;"><b>ویژگی های دزدگیر پادری – Door Stop Alarm:</b></span><br> – وسیله ای کوچک و کارآمد<br> – قابل استفاده با باتری (باتری 9 ولت کتابی)<br> – حمل آسان<br> – با باز شدن درب ، پنجره و … صدای آژیر آن بلافاصله بلند می شود<br> – دارای سنسورهای مغناطیسی بسیار حساس (3 درجه سنسور قابل تنظیم)<br> – قابل استفاده برای درب ، پنجره ، کمد و …<br> – صدای آژیر بسیار بلند 120 db<br> – مناسب برای تمام افرادی که می خواهند از ورود اشخاص به داخل منزل یا اتاق جلوگیری کنند <p><img src="http://www.takshop91.biz/uploads/1714_1439052956.jpg" alt=""></p> <p><span style="font-weight: normal;" lang="fa"><span style="color: #ff0000;">روش خرید:</span><br> برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا<br> محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و<br> هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر<br> کلیک کنید.</span></p> </div> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span>20000 تومان</strong></p> <center> <p><strong><br> <strong> قیمت : 20,000 &nbsp;تومان </strong><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1714" rel="nofollow"><img title="خرید پستی" src="http://wvw.takshop91.biz/templates/takshop91_c/buy1.gif" alt="خرید پستی"></a></strong></p></center><center> <p align="center"><span lang="fa">ویژگی های&nbsp;<strong>دزد گیر پدالی Door Stoper</strong> :</span></p> <p align="center"><span lang="fa">قیمت مناسب</span></p> <p>کارایی بالا</p> <p>طراحی زیبا</p> <div class="kelid_kharid_col"><strong><a href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-3082 size-full" src="http://www.buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="دزد گیر پدالی" height="160" width="617"></a></strong></div> <p><strong>قیمت : 20,000 &nbsp;تومان </strong></p> <p><a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1714" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buychay.ir/templates/takshop91_b/images/buy1.gif" alt="خرید پستی"></a></p> <h1><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.buy66.ir/door-stoper-thief-alarm/" rel="follow"><strong>دزد گیر پدالی</strong></a></span></h1> </center> </center></div> </span> text/html 2015-07-19T00:28:20+01:00 ajorpare.mihanblog.com admin mo دستگاه لاغری شکم و پهلو http://ajorpare.mihanblog.com/post/18 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><h1 dir="rtl" style="text-align: center;" align="center">دستگاه لاغری شکم و پهلو</h1> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><img class="alignnone" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930324173756Revoflex-2.jpg" alt="سایت دستگاه لاغری شکم و پهلو,فروشگاه دستگاه لاغری شکم و پهلو,سفارش دستگاه لاغری شکم و پهلو,فروش دستگاه لاغری شکم و پهلو,خرید اینترنتی دستگاه لاغری شکم و پهلو,خرید پستی دستگاه لاغری شکم و پهلو,خرید ارزان دستگاه لاغری شکم و پهلو,دستگاه لاغری شکم و پهلو,خرید نقدی دستگاه لاغری شکم و پهلو,خرید آنلاین دستگاه لاغری شکم و پهلو,خرید دستگاه لاغری شکم و پهلو,فروش دستگاه لاغری شکم و پهلو,فروش پستی دستگاه لاغری شکم و پهلو,فروش اینترنتی دستگاه لاغری شکم و پهلو,فروش ارزان دستگاه لاغری شکم و پهلو* حراج اینترنتی با پایین ترین قیمت,حراج اینترنتی,حراج,خرید پستی,فروشگاه اینترنتی,دستگاه لاغری شکم و پهلو ارزان,ارزان ترین دستگاه لاغری شکم و پهلو,خرید اینترنتی ارزان دستگاه لاغری شکم و پهلو,بهترین فروشگاه اینترنتی خرید اینترنتی,خرید اینترنتی دستگاه لاغری شکم و پهلو جدید,خرید دستگاه لاغری شکم و پهلو جدید,خرید نقدی دستگاه لاغری شکم و پهلو جدید,خرید پستی,خرید پستی دستگاه لاغری شکم و پهلو جدید,دستگاه لاغری شکم و پهلو جدید,دستگاه لاغری شکم و پهلو اصلی" height="420" border="0" width="530"></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <div style="text-align: center;" align="center">با خرید محصول&nbsp;<strong>دستگاه لاغری شکم و پهلو</strong> در قرعه کشی مخصوص این محصول در <strong>فروشگاه اینترنتی جفت 6</strong> شرکت کنید و برنده شوید.</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">این قرعه کشی در صورت فروش 100 محصول سالم صورت می گیرد.</p> <p style="text-align: center;">جوایز:</p> <p style="text-align: center;">نفر اول: 150 هزار تومان خرید رایگان از فروشگاه</p> <p style="text-align: center;">نفر دوم : 100 هزار تومان خرید رایگان از فروشگاه</p> <p style="text-align: center;">نفر سوم : 50 هزار تومان خرید رایگان از فروشگاه</p> </div> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930324173633h-Revoflex.gif" alt="" border="0"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="fa"><span style="color: #ff0000;"><br> <span style="font-family: Tahoma;">دستگاه ورزشی لاغری شکم و پهلو</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="fa"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">Revoflex </span><br> </span><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">Xtreme</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="fa"><span style="color: #cc3399; font-family: Tahoma;">سبکترین و<br> ارزانترین و پرطرفداران وسیله بدن سازی در دنیا</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="fa"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;">با این وسیله<br> دیگر نیازی به هیچ یک از وسایل گران قیمت بدنسازی را ندارید</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="fa"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma;">ظرف چند هفته<br> تاثیر شگفت انگیز این وسیله را خواهید دید</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="fa"><span style="color: #cc3399; font-family: Tahoma;"><br> با این وسیله ساده وارزان می توانید تمام حرکات بدنسازی را انجام دهید</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;وسیله معجزه آسا<br> و باور نکردنی و صد درصد موثر</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="fa"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma;">مورد تایید<br> سازمان بهداشت جهانی و مربیان بدن سازی </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma;">دیگر</span><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><br> به سالن ورزشی و دستگاه‎های عظیم ‎الجثه نیازی ندارید</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="fa"><span style="color: #cc3399; font-family: Tahoma;">برترین و<br> ارزانترین وسیله برای رسیدن به اندام مناسب .</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930324173731Revoflex-1.jpg" alt="" border="0"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span><br> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">94800تومان </span><br> <span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>38000 </span>تومان</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 28px; text-align: center;" align="center"> </p><p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma;"> <a href="http://kamion23.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1435" target="_blank" rel="nofollow"> <img title="خرید پستی" src="http://sundepil.ir/template/6/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://sundepil.ir/cart.aspx?s=57015&amp;q=sa4710" target="_blank" rel="nofollow"> <img title="خرید پستی" src="http://sundepil.ir/template/6/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;">دستگاه ورزشی که تمرینات سخت<br> شکم،پهلو،بالا تنه و سایر حرکات بدنسازی را برای شما به شکل مفرح و لذت<br> بخش تبدیل می کند.با انجام حرکات دستگاه ریووفلکس اکستریم به صورت<br> متداوم در مدت زمان کوتاهی تاثیرات مثبتش را در اندام و ظاهر خود حس<br> خواهید کرد.ریووفلکس اکستریم با قابلیتهایی که دارد شما را به انجام<br> صحیح و طولانی حرکات تشویق می کند و باعث می شود به تناسب اندام و وزن<br> دلخواه خود برسید.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930324173756Revoflex-2.jpg" alt="" border="0"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span><br> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">94800تومان </span><br> <span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>38000 </span>تومان</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma;"> <a href="http://kamion23.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1435" target="_blank" rel="nofollow"> <img title="خرید پستی" src="http://sundepil.ir/template/6/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kamion23.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1435" target="_blank" rel="nofollow"> <img title="خرید پستی" src="http://sundepil.ir/template/6/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;">با ریووفلکس اکستریم اکثر نقاط بدن خود از جمله<br> عضلات بالا و پایین شکم،پهلو،بازو،پشت بازو،عضلات سینه و ران را تمرین<br> دهید و اندامی متناسب،خوش فرم و لاغر داشته باشید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;">آیا با فشار آوردن و دراز و نشست میتوان اندامی<br> ایده آل داشت؟</span></p> <p>آیا با ورزش در یک باشگاه ورزشی و صرف ساعتها از وقت خود میتوان تناسب<br> اندام داشت؟</p> <p>فقط با ریووفلکس اکستریم<br> <a href="http://peypak.com/categories.php?id=42" target="_blank" rel="follow">&nbsp;</a>میتوان<br> تمام این عوامل تناسب اندام را باهم داشت.</p> <p>با ریووفلکس اکستریم revoflex xtreme می توانید جذابیت و هیکل عضلانی<br> داشته باشید.</p> <p>این دستگاه اختراع انجمن ورزش و تجهیزات تناسب اندام ترکیه است.</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930324173821Revoflex-3.jpg" alt="" border="0"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span><br> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">94800تومان </span><br> <span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>38000 </span>تومان</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma;"> <a href="http://kamion23.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1435" target="_blank" rel="nofollow"> <img title="خرید پستی" src="http://sundepil.ir/template/6/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kamion23.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1435" target="_blank" rel="nofollow"> <img title="خرید پستی" src="http://sundepil.ir/template/6/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p> <div style="text-align: center;" align="right"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #008080;">فقط با این دستگاه<br> میتوان به راحتی و بدون بازگشت و با صرف زمانی اندک و بدون هزینه<br> های گزاف اندامی ایده آل داشت.با صرف 5 دقیقه زمان در روز و با<br> </span><br> <a href="http://peypak.com/categories.php?id=45" target="_blank" rel="follow"><br> <span style="color: #008080;">&nbsp;</span></a><span style="color: #008080;">میتوانید<br> با سهولت و تلاش کمتر تناسب اندام داشته باشید.این دستگاه به قسمت<br> های زیر فشار وارد میکند تا چربی و کالری بسوزانید: <p>پهلوها ، شکم ، ران ، عضلات بالای شکم ، پشت کمر و کتف ها ، بازوها<br> ، سرشانه ، عضلات سینه ، پشت بازو و تقریبا تمام عضلات و ماهیچه<br> های بدن</p></span></span></div> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma;"><br> <img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930324173853Revoflex-4.jpg" alt="" border="0"></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span><br> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">94800تومان </span><br> <span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>38000 </span>تومان</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma;"> <a href="http://kamion23.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1435" target="_blank" rel="nofollow"> <img title="خرید پستی" src="http://sundepil.ir/template/6/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kamion23.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1435" target="_blank" rel="nofollow"> <img title="خرید پستی" src="http://sundepil.ir/template/6/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p> <p style="text-align: center;"><b><br> </b></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;دستگاه لاغری ریووفلکس اکستریم یک وسیله کاملا<br> مناسب برای یک تمرین کامل در منزل و همچنین سوزاندن چربی است.با دستگاه<br> لاغری ریووفلکس اکستریم شما قادر خواهید بود حرکات کششی مخصوص دستها و<br> پاها را بر روی آن به آسانی انجام داده و از ورزش کردن نهایت لذت را<br> ببرید.حرکاتی که با دستگاه لاغری ریووفلکس اکستریم میتوانید انجام دهید<br> کاملا موثر بوده و برای چربی سوزی و انعطاف پذیری بسیار مفید است.تمامی<br> حرکات این دستگاه منحصر به فرد به شما کمک میکند به آسانی و عدم خستگی<br> زیاد زمانی را به فعالیت بپردازید.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1" style="color: black;"><br> <img class="aligncenter" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13930324173652v-Revoflex.gif" alt="" border="0"><br> <img class="aligncenter" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13930324173652v-Revoflex.gif" alt="" border="0"></span></p> <p style="text-align: center;">ویژگی های&nbsp;<strong>دستگاه لاغری شکم و پهلو</strong> :</p> <p style="text-align: center;">مناسب برای افراد با سنین مختلف</p> <p style="text-align: center;">قیمت مناسب</p> <p style="text-align: center;">کارکرد آسان</p> <p style="text-align: center;">طراحی زیبا</p> <div class="kelid_kharid_col" style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.buy66.ir/device-slim-device" rel="follow"><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" src="http://www.buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="دستگاه لاغری شکم و پهلو" height="160" width="617"></a></strong></div> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong>قیمت : 38,000 &nbsp;تومان </strong></p> <p style="text-align: center;"><a title="خرید پستی" href="http://kamion23.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=1435" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buychay.ir/templates/takshop91_b/images/buy1.gif" alt="خرید پستی"></a></p></span> text/html 2015-07-12T03:35:30+01:00 ajorpare.mihanblog.com admin mo رقص http://ajorpare.mihanblog.com/post/17 خرید اینترنتی داش ولی گله,خرید پستی داش ولی گله,خرید ارزان داش ولی گله,داش ولی گله,خرید نقدی داش ولی گله,خرید آنلاین داش ولی گله,خرید داش ولی گله,فروش داش ولی گله,فروش پستی داش ولی گله,فروش اینترنتی داش ولی گله,فروش ارزان داش ولی گله* حراج اینترنتی با پایین ترین قیمت,حراج اینترنتی,حراج,خرید پستی,فروشگاه اینترنتی,داش ولی گله ارزان,ارزان ترین داش ولی گله,خرید اینترنتی ارزان داش ولی گله,بهترین فروشگاه اینترنتی<br>خرید اینترنتی,خرید اینترنتی داش ولی گله جدید,خرید داش ولی گله جدید,خرید نقدی داش ولی گله جدید,خرید پستی,خرید پستی داش ولی گله جدید,داش ولی گله جدید,داش ولی گله اصلی